Home Cursus Aanmelden Contact Downloads

EHBO2LEARN

BLS - AED


Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Op dit moment overleeft maar 5 tot 10 procent van de slachtoffers. Dat zijn schrikbarende cijfers. Snelle en doeltreffende hulp van omstanders is van levensbelang. Maar die omstanders moeten wel weten dat de eerste 6 minuten bij een hartstilstand cruciaal zijn én weten wat er moet gebeuren. Namelijk direct 112 bellen, onmiddellijk beginnen met reanimeren en met een AED het hart een of meerdere krachtige stroomstoten toedienen. De overlevingskans van slachtoffers van een hartstilstand kan dan worden verhoogd naar 60 tot 70 procent.


Groepsgrootte:

Min 4 deelnemers, max 6 deelnemers.

Duur cursus:

De cursusduur bedraagt 1 dagdeel van 4 uur.

Doel van de cursus:

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er dus levens gered worden. Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Een training helpt om in noodgevallen snel en doeltreffend te handelen.

Tijdens deze cursus leert de cursist de vaardigheden aan waarmee hij de vitale levensfuncties van een slachtoffer kan controleren en veilig kan stellen. Zowel de reanimatie- vaardigheden als ook het deskundig en verantwoord defibrilleren via een AED worden getraind, dit met behulp van reanimatiepop(pen) en aed-trainer.


Docent:

De cursus wordt geleid door een erkende instructeur van de NRR(Nederlandse reanimatieraad).

Certificaat:

Na het goed doorlopen van de cursus wordt deze afgesloten met een certificaat van de NRR.

Deze heeft een geldigheidsduur van een jaar.